امروز یکشنبه, 31 تیر 1397 - Sun 07 22 2018

منو

آیا می دانید که فرشتگان به خانه ای که در ان وسائل موسیقی باشد نزدیک نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی گردد؟

 

پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) فرمودند: فرشتگان به خانه اي كه شراب و وسائل موسيقي و قمار در آن باشد وارد نمي شوند. دعاي اهل خانه مستجاب نمي گردد خيرو بركت هم از آنها مي رود. . اصول كافي، ج 6، ص

1. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : اَنَّ اللهَ بَعثََني رحمةً للعالَمين و لِاَمحقَ المعازفَ و المزاميرَ و امورَ الجاهلية. «بحار الانوار، ج 79، ص 250»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: خداوند مرا مبعوث كرد تا رحمتي براي جهانيان باشم و ساز و ني ها و امور جاهليت را نابود سازم.

2. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : بيتُ الغناء بيتٌ لا تُؤمَنُ فيه الفجيعةُ و لا تُجابُ فيه الدَّعوةُ و لا تَدخلُه الملائكة. «دعائم الاسلام، ج 2، ص 280»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: خانه اي كه در آن غناء و ساز و آواز نواخته شود، از مصيبت ها و بلاهاي دردناك در امان نيست و دعا در آن خانه مستجاب نمي گردد و فرشتگان به آن خانه وارد نمي شوند.

3. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : كان اِبليسُ اَوّلَ مَن تَغَنّي. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 231»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: ابليس نخستين كسي است كه به غناء و آوازه خواني پرداخت.

4. قال الامام الباقر - عليه السّلام - : الغِناءُ مِمّا وَعَدَاللهُ عليه النارَ و تلاهذه الآية: و مِنَ الناس مَن يشتري لهوَ الحديث ليُضِلَّ عن سبيل الله ... (لقمان، 6). «وسائل الشيعه، ج 12، ص 226»
امام باقر - عليه السّلام - فرمود: غنا و آوازه خواني از جمله گناهاني است كه خداوند براي آن وعده آتش داده است، سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «برخي از مردم كساني هستند كه سخن بيهوده را مي خرند تا ديگران را از روي ناداني از راه خدا گمراه كنند و آيات الهي را به استهزاء گيرند، براي آنان عذابي خواركننده خواهد بود».

5. قال الامام الرضا - عليه السّلام - : اِستماع الاَوتار مِنَ الكبائر. «مستدرك الوسائل، ج 13، ص 220»
امام رضا - عليه السّلام - فرمود: گوش دادن به (صداي) تارهاي موسيقي از گناهان كبيره است.

6. عن ابي عبدالله - عليه السّلام - في قول الله تعالي: «و اجتنبوا قولَ الزُّور» (حج، 30)، قال: قول الزُّورِ الغِناء. «وسائل الشيعه، ج12، ص227»
امام صادق - عليه السّلام - درباره سخن خداوند كه مي فرمايد: «از گفتار باطل بپرهيزيد» فرمود: گفتار باطل همان غناء است.

7. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : شرُّ الاَصواتِ الغِناء. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 229»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: بدترين صداها، غناء (و آوازه خواني) است.

8. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : الغناءُ مجلسٌ لاينظر اللهُ اِلي اَهلهِ. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 288»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: مجلس غناء مجلسي است كه خدواند به اهل آن نظر (لطف و رحمت) نمي كند.

9. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : الغناءُ يورث النفاقَ و يُعقِبُ الفقر. «وسائل الشيعه، ج 12، ص230»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: غناء و آوازه خواني باعث نفاق و دوروئي شده و فقر و تنگدستي را به دنبال دارد.

10. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : الغناءُ عُشُّ النفاق. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 227»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: غناء و آوازه خواني، لانه نفاق و دوروئي است.

11. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : الغناءُ رُقْيَةُ الزّنا. «بحار الانوار، ج 79، ص 247»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: غناء و آوازه خواني، طلسم زناكاري است.

12. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : الغناءُ يُورِثُ الفقر. «مستدرك الوسائل، ج 13، ص 213»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: غناء و آوازه خواني موجب فقر و تنگدستي مي گردد.

13. قال الامام الباقر - عليه السّلام - : الغناءُ يُنبِتُ النفاق في القلب كما يُنبت النخلُ الطلع. «دعائم الاسلام، ج 2، ص 208»
امام باقر - عليه السّلام - فرمود: غناء و آوازه خواني نفاق و دروئي را در دل مي روياند همان گونه كه درخت نخل، خوشه خرما را رويش مي دهد.

14. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : اَربعٌ يُفسِدنَ القلبَ و يُنبتنَ النفاقَ في القلب كما يُنبِتُ الماءَ الشجرَ؛ اِستماعُ اللَّهو و ... . «بحار الانوار، ج 79، ص 252»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: چهار چيز است كه قلب و روح را تباه و نفاق را در آن مي روياند، همچنان كه آب، درخت را مي روياند؛ (يکي از آنها) گوش دادن به چيزهاي لغو و بيهوده است.

15. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : ثلاثٌ يَقسينَ القلبَ: اِستماعُ اللَّهو و ... . «بحار الانوار، ج 79، ص 252»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: سه چيز باعث قساوت و سنگ دلي مي گردد: (يکي از آنها) گوش دادن به چيزهاي لغو و بيهوده است.

16. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : اِستماعُ اللَّهو و الغناء يُنبِتُ النفاقَ كما يُنبت الماءُ الزَّرع. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 236»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: گوش كردن به چيزهاي بيهوده و غناء و آوازه خواني، نفاق را مي روياند همان گونه كه آب كشتزار را مي روياند.

17. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : لا يَحِلُّ بيعُ الغِناء و لا شِراءُه و استماعُه نفاقٌ و تعليمهُ كُفر. «دعائم الاسلام، ج 2، ص 209»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: خريد و فروش (آلات) غناء و ساز وآواز حلال نيست و گوش دادن به آن، نفاق و دوروئي و آموزش دادنش، كفر و بي ديني است.

18. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : مَنِ استمعَ اِلي اللَّهو يُذابُ في اُذُنهِ الآنُك. «دعائم الاسلام، ج 2، ص 210»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: كسي كه به چيزهاي لهو و بيهوده گوش فرادهد (روز قيامت) در گوشش سرب گداخته (و ذوب شده) ريخته مي شود.

19. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : يُحشرُ صاحبُ الطَّنبور يوم القيامةِ و هو أسودُ الوجهِ و بِيَده طنبورٌ من نار و فوقَ رأسه سبعون اَلف ملكٍ، بيد كُلُّ ملكٍ مِقْمعَةُ يَضربون رأسَهُ و وجهَه. «مستدرك الوسائل، ج 13، ص 219»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: دارنده طنبور (نوعي از آلات موسيقي) روز قيامت محشور مي شود در حالي كه صورتش سياه و در دستش طنبوري از آتش است و بالاي سرش هفتاد هزار فرشته قرار دارند كه در دست هر كدام از آنها عمودي آهنين است كه بر سر و صورتش مي زنند.

20. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : يُحشَر صاحبُ الغناء مِن قبره اَعمي و اَخرس و اَبكم. «مستدرك الوسائل، ج 13، ص 219»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: دارنده (آلات) غناء و آوازه خواني محشور مي شود در حالي كه كور و کر و لال است.

21. قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : لا تَدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه خَمرٌ أو دفٌّ أو طَنبُور أو نَردٌ و لا يُستجابُ دعاءُ هُم و تَرتفِع عَنهم البركةُ. «مستدرك الوسائل، ج 13، ص 218»
رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: فرشتگان وارد خانه اي كه در آن شراب يا دايره يا طنبور (نوعي از آلات موسيقي) و يا نرد (نوعي وسيله قمار) باشد، نمي شوند و دعاي اهل آن خانه مستجاب نمي گردد و بركت از آنان برداشته مي شود.

22. قال الامام الباقر- عليه السّلام - : مَن اَصغي الي ناطقٍ فقد عَبَدَه، فاِنْ كان الناطقُ يؤدِّي عنِ الله عز و جل فقد عبد اللهَ و اِنْ كان الناطق يؤدِّي عن الشيطان فقد عَبَدَ الشيطان. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 236»
امام باقر - عليه السّلام - فرمود: هركس به گوينده اي گوش سپارد او را بندگي كرده است، پس اگر آن گوينده از خداوند عزو جل بگويد شنونده خدا را عبادت كرده است و اگر از شيطان بگويد شيطان را عبادت كرده است.

23. سَمِعَ اميرالمؤمنين - عليه السّلام - رجلاً يَطربُ بالطَنبور فمنعه و كَسَرَ طنبورَه ... فقال: اِنّه يقول: سَتَندِم سَتَندِم اَيا صاحبي سَتَدخُل جهنَّم اَيا ضاربي. «مستدرك الوسائل، ج 13، ص 220»
امام علي - عليه السّلام - شنيد مردي طنبور مي نوازد، وي را از اين كار منع كرد و طنبورش را شكست و از وي خواست كه توبه كند او هم توبه كرد، سپس به او فرمود: آيا مي داني هنگامي كه طنبور نواخته مي شود چه مي گويد؟ عرض كرد جانشين رسول خدا - صلي الله عليه و آله - داناتر است. حضرت فرمود: مي گويد: بزودي پشيمان مي شوي، به زودي پشيمان مي شوي اي صاحب من! به زودي داخل جهنم مي گردي اي نوازنده من!

24. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : مَنْ اَنْعم الله عليه بِنعمةٍ فَجاءَ عند تلك النّعمة بِمِزمارٍ فقد كَفَرَها. «وسائل الشيعه، ج 12، ص 233»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: كسي كه خداوند به او نعمتي عطا فرمايد و با وجود آن نعمت به ني و ساز و آواز روي آورد، كفران نعمت كرده است.

25. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : اَلمُغَنّيةُ ملعونةٌ ، ملعونٌ مَن أكَل َ مِن كَسبِها. «الاستبصار، ج 3، ص 61»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: زن آوازه خوان ملعون است و كسي كه از درآمد آوازه خواني او بخورد (روزي خود را بگذراند) نيز ملعون است.

26. قال الامام الصّادق - عليه السّلام - : اَلمُغَنّيةُ ملعونةٌ و مَن آواها و أكَلَ كسبَها ملعونٌ. «بحار الانوار، ج 79، ص 211»
امام صادق - عليه السّلام - فرمود: زن آوازه خوان ملعون است و كسي كه او را جاي دهد و از درآمد آوازه خواني او بخورد (روزي خود را بگذراند) نيز ملعون است.

27. عن عاصم بن حُمَيد عن الامام الصادق - عليه السّلام - : ... قلتُ: في الجنّةِ غناءٌ؟ قال: اِنَّ في الجنّةَ شجراً يَأمُرُ اللهُ رياحَها فَتَهُبُّ فتضرب تلك الشجرةَ باَصواتٍ لم يَسمعِ الخلائقُ بمثلها حُسناً ... . «بحار الانوار، ج 8، ص 126»
عاصم بن حميد از امام صادق - عليه السّلام - سؤال كرد: آيا در بهشت غناء و ساز و آوازي وجود دارد؟ حضرت فرمود: در بهشت درختي وجود دارد كه خداوند به بادهاي بهشت فرمان مي دهد به آن درخت بوزند و از آن درخت آوازهايي برمي آيد كه خلائق به زيبايي آن هرگز نشنيده اند، سپس فرمود: اين در عوض پرهيز كسي است كه در دنيا از شنيدن ساز و آواز به خاطر ترس از خدا اجتناب ورزيده است.

28. قال ابوالحسن - عليه السّلام - : مَن نزَّهَ نفسَه عن الغناء فاِنَّ في الجنةِ شجرةً يأمرُ اللهُ عزّوجلّ الرياحَ اَنْ تُحرِّكَها فَيسمعُ لها صوتاً ام يَسمعْ بمثله و مَن لم يتنزَّه عنه لم يَسمعْه. «جامع الاحاديث الشيعه، ج 17، ص 207»
امام كاظم - عليه السّلام - فرمود: كسي كه خود را از غناء و ساز و آواز، پاكيزه و دور نگه دارد در عوض آن در بهشت درختي است كه خداوند به باد فرمان مي دهد كه آن درخت را به حركت درآورد و از آن درخت صدايي دل نواز به گوش مي رسد كه هرگز مانند آن را نشنيده است، اما كسي كه در دنيا خود را از غناء، پاكيزه و دور نگه ندارد آن صدا را نمي شنود.


 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
  1. منتظران ظهور
  2. اندیشه
  3. حوزه علمیه
  4. جهاد و حماسه
  5. فضای مجازی
  6. اجتماعی
داستان خواندنی از فرزندی که با دعای امام زمانش متولد شد

از جمله فقهاء نامدار و محدثان بزرگ و ا...

منظور از مهدویت چیست؟

اعتقاد به مهدی موعود مسئله ای است که...

شیخ مفید از زبان امام زمان (عج)

  توقیعات حضرت بقیة الله (روحی له الف...

دوازده نشانه عالى برای انتظار

    بعضى از علماى بزرگ براى درجه عال...

عيد قربان در آيات و روايات

مراسم حج بيش از هرچيز ناظر بر ايجاد و ...

بهترین زن در نگاه و گفتار رسول خدا صلى الله علیه و آله

درباره بهترین ها باید بهترین افراد نظر...

راه های رسیدن به آرزوها

حقیقت این است که شما جز با تلاش و کوشش...

اعمال مستحبی ماه رجب

نخستین شب از ماه رجب در حالی آغاز می‌ش...

از شیطان پرستی چه می دانید ؟

اعوذبالله من نفسی بسم الله حسبی ا...

» شیطان پرستی چیست ؟ سال‌های پس از رن...

  » اصول شیطان پرستیاصول شیطان پرستیدر ...

 نمادهای شیطان پرستی

نمادهای شیطان پرستی در بررسی نمادها...

عيد قربان در آيات و روايات

مراسم حج بيش از هرچيز ناظر بر ايجاد و ...

بهترین زن در نگاه و گفتار رسول خدا صلى الله علیه و آله

درباره بهترین ها باید بهترین افراد نظر...

راه های رسیدن به آرزوها

حقیقت این است که شما جز با تلاش و کوشش...

اعمال مستحبی ماه رجب

نخستین شب از ماه رجب در حالی آغاز می‌ش...

داستان خواندنی از فرزندی که با دعای امام زمانش متولد شد

از جمله فقهاء نامدار و محدثان بزرگ و ا...

منظور از مهدویت چیست؟

اعتقاد به مهدی موعود مسئله ای است که...

شیخ مفید از زبان امام زمان (عج)

  توقیعات حضرت بقیة الله (روحی له الف...

دوازده نشانه عالى برای انتظار

    بعضى از علماى بزرگ براى درجه عال...

عيد قربان در آيات و روايات

مراسم حج بيش از هرچيز ناظر بر ايجاد و ...

بهترین زن در نگاه و گفتار رسول خدا صلى الله علیه و آله

درباره بهترین ها باید بهترین افراد نظر...

راه های رسیدن به آرزوها

حقیقت این است که شما جز با تلاش و کوشش...

اعمال مستحبی ماه رجب

نخستین شب از ماه رجب در حالی آغاز می‌ش...با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام