حدیث 1
پاداش سلام

امام حسین (علیه السلام): سلام هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلام كننده و يكی از آن جوابگو است.
بحارالانوار، ج78،ص120

حدیث 2
عذر بدتر از گناه

امام حسین (علیه السلام): جمعی‌ نزد آن‌ حضرت‌ از عذرخواهی‌ عبدالله‌ بن‌ عمرو بن‌ عاص‌ از شركت‌ در جنگ‌ صفين‌ ياد می ‌كردند كه‌ حضرت‌ فرمود: چه بسا گناهی كه از عذرطلبی آن نيكوتر است.
بحار الانوار، ج‌78 ، ص128‌

حدیث 3
بدي كردن و پوزش خواستن

امام حسین (علیه السلام): كاری مكن كه از آن پوزش بخواهی زيرا مؤمن نه بد ميكند و نه عذر می طلبد، و منافق هر روز بد ميكند و عذر می خواهد.
تحف العقول،ص248

حدیث 4
رسيدن به آرزوها

امام حسین (علیه السلام): كسی‌ كه‌ بخواهد از راه‌ گناه‌ به‌ مقصدی‌ برسد ، ديرتر به‌ آروزيش‌ می‌رسد و زودتر به‌ آنچه‌ می‌ترسد گرفتار می‌شود .
بحارالانوار، ج78،ص120

حدیث 5
حاجات مردم

امام حسین (علیه السلام): آگاه‌ باشيد كه‌ يكی‌ از نعمتهای‌ الهي‌ بر شما حاجات‌ و نيازهای‌ مردم‌ به‌ شما است‌، پس‌ از اين‌ نعمتها بيزار نشويد كه‌ برمی‌گردند و به‌ جايی ديگر می‌روند.
بحارالانوار، ج78،ص121

حدیث 6
دوست و دشمن

امام حسین (علیه السلام): كسی‌ كه‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌كند و كسی‌ كه‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعريف‌ و تمجيد می‌كند.
بحارالانوار، ج78،ص128

حدیث 7
عزّت و آبرو

امام حسین (علیه السلام): وقتى‌ شنيدی‌ كه‌ كسى‌ به‌ عزت‌ و آبروی‌ مردم‌ تعرض‌ می‌كند، سعى‌ كن‌ كه‌ تو را نشناسد.
بلاغة‌ الحسين (علیه السلام)‌،ص 284

حدیث 8
فضيلت‌ چيست‌؟

از حضرت امام حسین (علیه السلام)‌ پرسيدند فضيلت‌ چيست‌؟ فرمودند: "مالك‌ زبان‌ بودن‌ و بذل‌ نيكی‌".
بلاغة‌ الحسين (علیه السلام)‌،ص 332

حدیث 9
صله‌ رحم

امام حسین (علیه السلام): آن‌ كس‌ در صله‌ رحم‌ بهتر است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ خويشاوندانی‌ كه‌ با او قطع‌ رابطه‌ كرده‌اند ، دلجويی‌ و صله‌ رحم‌ نمايد.
بحارالانوار، ج78، ص121

حدیث 10
پاداش صبر

امام حسین (علیه السلام): خداوند رتبه‌ها و منزلهای عاليی را به‌ خاطر صبری‌ كه‌ بندگان‌ در مقابل‌ تحمل‌ ناملايمات‌ به‌ خرج‌ دهند ، به‌ آنان‌ عنايت‌ می‌فرمايد.
بحارالانوار، ج45، ص90

حدیث 11
رضايت و غضب الهي

امام حسین (علیه السلام): هر كس‌ كه‌ رضايت‌ الهی‌ را با غضب‌ مردم‌ بخرد، خداوند او را از مردم‌ بی ‌نياز سازد، و هر كس‌ رضايت‌ مردم‌ را با غضب‌ الهی‌ بخرد، خداوند او را نيازمند مردم‌ سازد، والسلام‌.
بحارالانوار، ج78، ص 126

حدیث 12
بهترين‌ ثروت

امام حسین (علیه السلام): بهترين‌ ثروت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ به‌ وسيله‌ آن‌ آبروی‌ خود را حفظ نمايد.
بحارالانوار، ج44، ص 195

حدیث 13
غيبت

امام حسین (علیه السلام): به‌ مردى‌ كه‌ نزد حضرتش‌ غيبت‌ ديگری‌ را مى‌كرد، فرمود: "اي‌ مرد، دست‌ از غيبت‌ بردار، زيرا غيبت‌ خوراك‌ ( نان‌ خورش‌ ) سگان‌ جهنم‌ است‌".
بحارالانوار، ج78، ص 117

حدیث 14
آبروداري كردن

امام حسین (علیه السلام): كسى‌ كه‌ از تو حاجتى‌ خواسته‌ است‌، آبروى‌ خود را با درخواست‌ از تو ريخته‌ است‌، تو ديگر با رد كردن‌ او، آبروى‌ خود را نريز.
بحارالانوار، ج44، ص 196

حدیث 15
حُبّ اهل بيت(عليهم السلام)

امام حسین (علیه السلام): هر كس‌ ما را برای‌ خدا دوست‌ بدارد، روز قيامت‌ ما و او همراه‌ يكديگر اين‌ طور بر پيامبران‌ وارد خواهيم‌ شد، و انگشتان‌ خود را جفت‌ كرده‌، اشاره‌ فرمود و هر كس‌ كه‌ براي‌ دنيا ما را دوست‌ داشته‌ باشد، تنها در اين‌ دنيا است‌ كه‌ خوب‌ و بد با هم‌ مى‌باشند.
بحارالانوار، ج27، ص 84

حدیث 16
پذيرفتن مسئوليت

امام حسین (علیه السلام): هيچ‌ امری‌ را نپذير مگر آنكه‌ خودت‌ را شايسته ی‌ آن‌ بدانی‌.
اعيان الشيعه، ج 1،ص 621

حدیث 17
آز و بخشش

امام حسین (علیه السلام): حرص‌ و آز نوعی فقر روانی‌ است‌، سخاوت‌ و بخشش‌ نوعی‌ بی ‌نيازی‌ است‌ .
تاريخ يعقوبي، ج 2، ص246

حدیث 18
مرگ؛ عبرت ديگران

امام حسین (علیه السلام): ای‌ فرزند آدم‌، به‌ ياد آور مُردن‌ پدران‌ و فرزندانت‌ را، كجا بودند و اكنون‌ رهسپار چه‌ جايی‌ شده‌اند؟ می بينم‌ كه‌ تو نيز به‌ همين‌ زودی‌ به‌ آنان‌ خواهی‌ پيوست‌ و باعث عبرت‌ ديگران‌ خواهی‌ گشت‌.
ارشاد القلوب‌، ج1،ص29

حدیث 19
بدست آوردن چهار خصلت

امام حسین (علیه السلام): هر كس‌ نزد ما آيد، حداقل‌ يكی‌ از اين‌ چهار خصلت‌ را خواهد يافت‌: برهانی متين‌ می ‌شنود، از قضاوتی عادلانه‌ برخوردار می ‌گردد، با برادری‌ سودمند و پرفايده‌ روبرو خواهد شد و ثواب‌ همنشينی با علما هم‌ خواهد برد.
بحارالانوار،ج 44، ص 195

حدیث 20
شيعه بودن

مردي‌ به‌ حضرتش‌ گفت‌: يا ابْن‌ رسول‌ الله‌، من‌ شيعه‌ شما هستم‌! حضرت‌ فرمود: اي‌ مرد از خدا بترس‌ و ادعا مكن‌ چيزي‌ را كه‌ خداوند تكذيب‌ نمايد و بر ادعايت‌ گناهكارت‌ شمارد. شيعيان‌ ما كسانی‌ خواهند بود كه‌ قلبشان‌ پاكيزه‌ از غل‌ و غش‌ و خيانت‌ باشد، لكن‌ تو می ‌توانی‌ ادعا كنی‌ كه‌ از علاقه‌مندان‌ و دوستداران‌ ما هستی.‌
بحارالانوار،ج 68، ص 156

حدیث 21
مصرف كردن ثروت

امام حسین (علیه السلام): ثروتی‌ را كه‌ داری‌ اگر به‌ مصرف‌ خودت‌ نرسانی‌ ثروت‌ مال‌ تو نيست‌، تو از آن‌ ثروت‌ هستی، بنابر اين‌ به‌ ثروت‌ خودت‌ امان‌ مده‌ و گرنه‌ او به‌ تو امان‌ نخواهد داد و پيش‌ از آنكه‌ ثروت‌، تو را به‌ مصرف‌ خود برساند تو آن‌ را به‌ مصرف‌ خويشتن‌ برسان‌ .
بحارالانوار،ج 78، ص 127

حدیث 22
زشت ترين چيزها

امام حسین (علیه السلام): براي‌ پيران‌ زشت‌تر از آن‌ نيست‌ كه‌ هوسرانی‌ كنند، برای‌ پادشاهان‌ زشت‌تر از آن‌ نيست‌ كه‌ سختگيری‌ نمايند، برای‌ افراد نجيب‌ زشت‌تر از دروغگوييی چيزی‌ نيست‌ و براى‌ علما زشت‌تر از حرص‌ و آز چيزى‌ نيست‌ .
كفاية‌ الاثر فى‌ النص‌ علي‌ الائمة‌ الاثني عشر، ص 233

حدیث 23
دو راهی ؛ ذلّت يا عزّت

امام حسین (علیه السلام): به‌ شما هشدار می دهم‌ اين‌ يزيد حرام‌زاده‌ پسر زنازاده‌، مرا در سر دوراهی‌ قرار داده‌ است‌: يا شمشيركشی‌ يا ذلت‌ بيعت‌ با او. امّا داشته‌ باشيد كه‌ ذلت‌ از ساحت‌ قدس‌ ما به‌ دور است‌. خدا و رسول‌ خدا و مؤمنان‌ و آن‌ دامنهای‌ پاكی‌ كه‌ ما را پرورده‌ و آن‌ دودمان‌ شريف‌ و آن‌ ذلت‌ ناپذيران‌ِ عزّتمند و آن‌ نفسهايی با عزتِ‌ نياكان‌ ما قبول ندارند كه‌ ما پيروى‌ و فرمانبردارى‌ از اين‌ افراد پست‌ را بر مرگ‌ با عزت‌ ترجيح‌ دهيم‌.
بحارالانوار،ج 45، ص 83

حدیث 24
مجادله با دو كس

امام حسین (علیه السلام): هرگز با دو كس‌ به‌ گفتگو و مجادله‌ مپرداز: يكی با افراد حليم‌ و بردبار ، ديگرى‌ با افراد نادان‌ و سفيه‌ ، زيرا افراد حليم‌ با حلم‌ و بردباريی بر تو چيره‌ گردند و افراد سفيه‌ آزارت‌ خواهند داد.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 127

حدیث 25
چنان كن كه می پسندی با تو آن كنند

امام حسین (علیه السلام): درباره‌ برادر مؤمنت‌ پشت‌ سر سخنيی بگو كه‌ دوست‌ داری‌ او پشت‌ سر تو بگويد.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص‌ 127

حدیث 26
رضايت‌ مخلوق

امام حسین (علیه السلام): كسانی‌ كه‌ رضايت‌ مخلوق‌ را به‌ بهای‌ غضب‌ خالق‌ بخرند، رستگار نخواهند شد.
مقتل‌ خوارزمى‌، ج‌ 1، ص‌ 239

حدیث 27
در امان بودن در روز قيامت

امام حسین (علیه السلام): هيچ‌ كس‌ روز قيامت‌ در امان‌ نيست‌، مگر آن‌ كه‌ در دنيا خداترس‌ باشد.
بحار الانوار، ج‌ 44، ص 192

حدیث 28
قرارگيري در جايگاه ظلم

امام حسین (علیه السلام): ای مردم‌! رسول‌ خدا فرمود: هر كس‌ سلطان‌ زورگويی‌ را ببيند كه‌ حرام‌ خدا را حلال‌ نموده‌، پيمان‌ الهی‌ را مي‌شكند و با سنّت‌ و قوانين‌ رسول‌ خدا از در مخالفت‌ درآمده‌ و در ميان‌ بندگان‌ خدا، راه‌ گناه‌ و معصيت‌ و ستم‌ و دشمني را در پيش‌ می‌گيرد، ولي‌ با عمل‌ يا سخن‌ اظ‌هار مخالفت‌ نكند، بر خداوند است‌ كه‌ او را در محل‌ و جايگاه‌ آن‌ سلطان‌ ظ‌الم‌ قرار دهد.
مقتل‌ خوارزمى‌، ج‌ 1، ص‌ 234

حدیث 29
اصلاح جامعه و عمل به احكام

امام حسین (علیه السلام): خداوندا، تو آگاهی‌ كه‌ آنچه‌ انجام‌ داديم‌، نه‌ برای‌ رقابت‌ در كسب‌ جاه‌ و مقام‌ بود و نه‌ برای‌ چيزهاى‌ پوچ‌ و بيهوده‌ دنيا، بلكه‌ برای‌ اين‌ بود كه‌ نشانه‌های‌ راه‌ دينت‌ را ارائه‌ دهيم‌ و (مفاسد را) در شهرهای‌ تو اصلاح‌ كنيم‌ تا بندگان‌ مظلوم‌ تو در امنيت‌ و آسايش‌ باشند و به‌ احكام‌ تو عمل‌ كنند.
تحف‌ العقول ‌، ص‌239

حدیث 30
والاتر ، زيباتر و بهتر

امام حسین (علیه السلام): اگر دنيا باارزش‌ شمرده‌ شود، منزل‌ آخرت‌ و دار ثواب‌ الهی‌ باارزشتر و والاتر است‌. و اگر بدن‌ و جسم‌ انسانها براى‌ مرگ‌ آفريده‌ شده‌، به‌ خدا سوگند كشته‌ شدن‌ انسان‌ با شمشير (شهادت‌) بهتر است‌.
و اگر رزق‌ و روزى‌ موجودات‌ تقسيم‌ شده‌ و مقدّر گرديده‌، زيباتر و نيكوتر آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ در طلب‌ رزق‌ و روزي‌ كمتر حرص‌ داشته‌ باشد.
اگر جمع‌ كردن‌ اموال‌ براي‌ ترك‌ كردن‌ آن‌ است‌، چرا انسان‌ آزاده‌ نسبت‌ به‌ اين‌ چيزي‌ كه‌ ترك‌ كردنی‌ است‌ بخل‌ بورزد.
بحارالانوار، ج‌ 44، ص 374

حدیث 31
لااقل آزاده باشيد

امام حسین (علیه السلام): وای‌ بر شما ای‌ پيروان‌ آل‌ ابی‌سفيان‌، اگر دينی‌ نداريد و از معاد و روز قيامت‌ نمی‌ترسيد، پس‌ لااقل‌ در دنيا آزاده‌ و جوانمرد باشيد.
بحار الانوار، ج‌ 45، ص51

حدیث 32
در احوال عبادت كنندگان

امام حسین (علیه السلام): عده‌ای‌ از روی‌ طمع‌ عبادت‌ خدا می كنند، اين‌ عبادت‌ سوداگران‌ است‌، و جمعی‌ از ترس‌ بندگيی خدا می‌كنند، اين‌ عبادت‌ بردگان‌ است‌ و برخى‌ به‌ انگيزه‌ شكر خدا را عبادت‌ می كنند، اين‌ عبادت‌ آزادمردان‌ و بهترين‌ عبادتهاست.‌
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 117

حدیث 33
ستم بر چه كسي؟

امام حسین (علیه السلام): بترس‌ از ستم‌ كردن‌ بر كسی‌ كه‌ به‌ جز خدا ياوری‌ ندارد.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 118

حدیث 34
عقل كامل

امام حسین (علیه السلام): عقل‌ كامل‌ نمی‌شود مگر با پيروی‌ از حق‌.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 127

حدیث 36
در معرض اتّهام

امام حسین (علیه السلام): همنشينی‌ با فاسقان‌ انسان‌ را در معرض‌ اتهام‌ قرار می‌دهد.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 122

حدیث 37
رهايي‌ از آتش

امام حسین (علیه السلام): گريه‌ از روی‌ ترس‌ از خدا، موجب‌ رهايی‌ از آتش‌ است‌.
مستدرك‌ الوسايل‌، ج‌ 11، ص 245

حدیث 38
كم‌خردي

امام حسین (علیه السلام): عجله‌ كردن‌، كم‌خردی‌ است.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 122

حدیث39
نشانه‌هاي جاهل و عالم

امام حسین (علیه السلام): يكی‌ از نشانه‌های‌ جهل‌ و نادانی‌، نزاع‌ و جدال‌ با غير اهل‌ فكر است‌ از نشانه‌های‌ عالم‌، نقد سخن‌ و انديشه‌ خود و آگاهی‌ از نظرات‌ مختلف‌ است.
‌بحار الانوار، ج‌ 78، ص 119

حدیث 40
رفع گرفتاري مؤمن

امام حسین (علیه السلام): كسی‌ كه‌ گرفتاری‌ و اندوه‌ مؤمنی را برطرف‌ كند و او را آسوده‌ كند، خداوند گرفتاری‌ و اندوه‌ دنيا و آخرت‌ را از او رفع‌ می‌كند.
بحار الانوار، ج‌ 78، ص 122

برگرفته از کتاب های

بحارالانوار
تحف العقول
اعيان الشيعه
تاريخ يعقوبي
تفسیر برهان
ارشاد القلوب
کامل الزیارات
مقتل خوارزمي
مستدرك‌ الوسايل
بلاغة الحسين (علیه السلام)
فرهنگ جامع سخنان امام حسين
اگر شهادت نبود (ابوالقاسم حسينجانی

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

 پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام به طور اختصاصی به موضوعات مرتبط با امام سوم شیعیان، حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازد و معرفی جهانی آن حضرت و دفاع از مکتب ایشان را به عنوان هدف خود قرار داده است.

شبکه های اجتماعی

 

Template Design:Dima Group

با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام